"بخش اوّل جدول عناوين مقالات منتشرۀ اين وبلاگ

  را در ادامـــه مطلب بخوانيـــــد" 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در چهارشنبه ۸ مهر۱۳۹۴ و ساعت 21:17 |

"بخش دوّم جدول عناوين مقالات منتشرۀ اين وبلاگ

  را در ادامـــه مطلب بخوانيـــــد"


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در چهارشنبه ۸ مهر۱۳۹۴ و ساعت 21:13 |

قابل توجّه مراجعين وبلاگ :

خواننـــدگان وبلاگ مي تواننــد تصـاوير مرتبـط  

با مقـالات را از طريق ايميل دريافت نماينــد .

 

"عناوین دارای شمـاره بیانگر مقالاتی هستند که 

 در چند قسمت درج شده اند."

"بخش سوّم جدول عناوين مقالات منتشرۀ اين وبلاگ

  را در ادامـــه مطلب بخوانيـــــد"

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در شنبه ۷ دی۱۳۹۲ و ساعت 18:27 |

"شناسایی و کنترل گیاه آبزی سالوینیا" ؛

"Salvinia ; introduce & control"

 

 

 

گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت ،

مدرّس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در چهارشنبه ۲۱ بهمن۱۳۹۴ و ساعت 17:39 |

" شناسایی و کنترل گیاه آبزی شبدر چهار برگ "

Marsilea quadrifolia : introduce & control""

 

 

 

گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت ،

مدرّس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در دوشنبه ۱۲ بهمن۱۳۹۴ و ساعت 19:7 |

"مشخصات و کنترل گیاه آبزی هیدریلا" ؛

"Hydrilla : introduce & control"

 

 

 

گردآوری و تدوین : 

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت ،

مدرّس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در یکشنبه ۴ بهمن۱۳۹۴ و ساعت 16:31 |

" مشخصات و کنترل گیاه آبزي سِراتوفیلوم" ؛

"Ceratophyllum control"   

 

 

 

گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت ،

مدرّس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در پنجشنبه ۱ بهمن۱۳۹۴ و ساعت 11:59 |

" مشخصات و کنترل گیاه هزار برگ آبزی " ؛

"Eurasian Water milfoil"

 

 

 

گردآوری و تدوین :   

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت ،

مدرّس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در پنجشنبه ۱ بهمن۱۳۹۴ و ساعت 11:47 |

 شعر : گناه

 

 

 

 

شاعر : فروغ فرخزاد

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در یکشنبه ۱۳ دی۱۳۹۴ و ساعت 22:4 |

 شعر : آرزو

 

 

 

 

شاعر : فروغ فرخزاد

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در یکشنبه ۱۳ دی۱۳۹۴ و ساعت 22:0 |

"پرورش و كنترل عدسك آبي 2" ؛   

" 2 Lemna: growing & control"

 

 

 

گردآوري و تدوين :

اسماعيل پوركاظم ؛ كارشناس ارشد زراعت ،

مدرّس دانشگاه جامع علمي كاربردي گيلان 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در شنبه ۵ دی۱۳۹۴ و ساعت 17:15 |

"پرورش و كنترل عدسك آبي 1" ؛   

" 1 Lemna: growing & control"

 

 

 

گردآوري و تدوين :

اسماعيل پوركاظم ؛ كارشناس ارشد زراعت ،

مدرّس دانشگاه جامع علمي كاربردي گيلان 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در شنبه ۵ دی۱۳۹۴ و ساعت 17:9 |

"تأثير جلبك هاي آبي- سبز در شاليزارها 2" ؛  

"Blue-green algae in rice fields 2"

 

 

 

گردآوري و تدوين :

اسماعيل پوركاظم ؛ كارشناس ارشد زراعت،

مدرّس دانشگاه جامع علمي كاربردي گيلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در چهارشنبه ۲ دی۱۳۹۴ و ساعت 20:3 |

"تأثير جلبك هاي آبي- سبز در شاليزارها 1" ؛  

"Blue-green algae in rice fields 1"

 

 

 

گردآوري و تدوين :

اسماعيل پوركاظم ؛ كارشناس ارشد زراعت،

مدرّس دانشگاه جامع علمي كاربردي گيلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در چهارشنبه ۲ دی۱۳۹۴ و ساعت 19:51 |

"ضوابط استاندارد نگارش مقالات علمی 2" ؛

 " 2 Scientific paper format"

 

 

 

گردآوري و تدوين :

اسماعيل پوركاظم؛ كارشناس ارشد زراعت،

مدرّس دانشگاه جامع علمي كاربردي گيلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در سه شنبه ۱۰ آذر۱۳۹۴ و ساعت 7:31 |