قابل توجّه كليّه مراجعين محترم وبلاگ

خواننـــدگان اين وبلاگ مي تواننــد تصـاوير مرتبـط

 با مقـاله مورد نظرشان را با درخواست از طريق

 ايميل شخصـي دريافت دارنــد . موفق باشيــد .

epoorkazem@gmail.com

epoorkazem@yahoo.com

 

"مقالات دارای شمـاره بواسطه کمبود فضای

 تخصیصی در چند قسمت درج شده اند."

"جدول عناوين مقالات چاپ شدۀ وبلاگ

  در نشـريات تخصصي را در ادامـه مطلب بخوانيـد"

   


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در شنبه 7 دی1392 و ساعت 18:27 |

" محصولات مقاوم به علفکش " ؛

 "Herbicide resistant crops"

 

 گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت ،

 مدرّس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در پنجشنبه 24 مهر1393 و ساعت 23:34 |

 گیاهان "ترانس ژن" يا "تراريخته" ؛

"  Transgenic Plants"

 

 گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت ،

مدرّس دانشگاه جامع علمی کاربردی گيلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در جمعه 11 مهر1393 و ساعت 15:3 |

" سيب زمينی برگ جديد " ؛

 "NewLeaf Potato "

 

 گردآوري و تدوين :

اسماعيل پوركاظم ؛ كارشناس ارشد زراعت ،

 مدرّس دانشگاه جامع علمي كاربردي گيلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در جمعه 4 مهر1393 و ساعت 8:20 |

" بذور کشاورزی تغییر یافتۀ ژنتیکی " ؛

"  Genetically modified seed يا GMs"

 

 گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت ،

 مدرّس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشاورزی

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در سه شنبه 25 شهریور1393 و ساعت 16:36 |

" برنج آب های عميق و برنج شناور ۲" :

 " deep water rice & floating rice 2 "

  

گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت ،

 مدرّس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در شنبه 8 شهریور1393 و ساعت 21:41 |

" برنج آب های عميق و برنج شناور ۱" :

 " deep water rice & floating rice 1 "

  

گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت ،

 مدرّس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در شنبه 8 شهریور1393 و ساعت 21:39 |

"نيپا : ناجی اراضی شور ساحلی" ؛

 " Nipa "

 

 گردآوري و تدوين :

اسماعيل پوركاظم ؛ كارشناس ارشد زراعت ،

 مدرّس دانشگاه جامع علمي كاربردي گيلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در چهارشنبه 22 مرداد1393 و ساعت 22:29 |

" برنج چند ساله " ؛

" perennial rice "

 

 

گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت ،

 مدرّس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در جمعه 17 مرداد1393 و ساعت 19:29 |

" برنج آپلند ۳ " ؛

" Upland rice 3"

 

 گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت ،

 مدرّس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در یکشنبه 5 مرداد1393 و ساعت 21:59 |

" برنج آپلند 2 " ؛

 " Upland rice 2"

 

 گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت ،

 مدرّس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در یکشنبه 5 مرداد1393 و ساعت 21:43 |

" برنج آپلند ۱ " ؛

" Upland rice 1"

 

 گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت ،

 مدرّس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در یکشنبه 5 مرداد1393 و ساعت 21:33 |

" خاک دیاتومه " ؛

 " Diatomaceous earth "

 

گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت

عبدالحسین یوسفی مشهور ؛ کارشناس ارشد دامپروری

 (مدرسین دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان)

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در سه شنبه 24 تیر1393 و ساعت 17:41 |

" كنترل شپشه برنج " ؛

" Rice weevil control "

 

 گردآوری و تدوين :

اسماعيل پوركاظم ؛ كارشناس ارشد زراعت ،

 مدرس دانشگاه جامع علمي كاربردي گيلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در شنبه 14 تیر1393 و ساعت 17:4 |

"کنترل لیسه ها و حلزون ها ۲ " ؛

 " Slug & snail control 2 "

 

 

گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت ،

مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در دوشنبه 9 تیر1393 و ساعت 21:28 |

"کنترل لیسه ها و حلزون ها ۱ " ؛

 " Slug & snail control 1 "

 

 گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت ،

 مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در دوشنبه 9 تیر1393 و ساعت 21:15 |