"بخش اوّل جدول عناوين مقالات منتشرۀ اين وبلاگ

  را در ادامـــه مطلب بخوانيـــــد" 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در چهارشنبه ۸ مهر۱۳۹۴ و ساعت 21:17 |

"بخش دوّم جدول عناوين مقالات منتشرۀ اين وبلاگ

  را در ادامـــه مطلب بخوانيـــــد"


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در چهارشنبه ۸ مهر۱۳۹۴ و ساعت 21:13 |

قابل توجّه مراجعين وبلاگ :

خواننـــدگان وبلاگ مي تواننــد تصـاوير مرتبـط  

با مقـالات را از طريق ايميل دريافت نماينــد .

 

"عناوین دارای شمـاره بیانگر مقالاتی هستند که 

 در چند قسمت درج شده اند."

"بخش سوّم جدول عناوين مقالات منتشرۀ اين وبلاگ

  را در ادامـــه مطلب بخوانيـــــد"

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در شنبه ۷ دی۱۳۹۲ و ساعت 18:27 |

" برنج چهار كربنه " ؛

" Rice C4 "

 

 

 

گردآوري و تدوين :

اسماعيل پوركاظم ؛ كارشناس ارشد زراعت ،

مدرّس دانشگاه جامع علمي كاربردي گيلان

  


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در شنبه ۷ آذر۱۳۹۴ و ساعت 19:4 |

" پرورش خرمالو " ؛

" Persimmon growing "

 

 

 

گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت ،

مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در شنبه ۷ آذر۱۳۹۴ و ساعت 18:59 |

" برنج چند ساله 2" ؛

"2 perennial rice "

 

 

 

گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت ،

مدرّس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در شنبه ۷ آذر۱۳۹۴ و ساعت 17:6 |

" برنج چند ساله 1" ؛

"1 perennial rice "

 

 

 

گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت ،

مدرّس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در شنبه ۷ آذر۱۳۹۴ و ساعت 17:1 |

" بامبوی زینتی " ؛

" Ornamental Bamboo"

 

 

 

گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت ،

مدرّس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در شنبه ۷ آذر۱۳۹۴ و ساعت 16:48 |

" پرورش اُرکیده ها 2" ؛

"2 Orchids growing "

 

 

 

گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت ،

مدرّس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در شنبه ۷ آذر۱۳۹۴ و ساعت 6:53 |

" پرورش اُرکیده ها 1" ؛

"1 Orchids growing "

 

 

گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت ،

مدرّس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در شنبه ۷ آذر۱۳۹۴ و ساعت 6:49 |

"نيپا : ناجی اراضی شور ساحلی" ؛

" Nipa "

 

 

گردآوري و تدوين :

اسماعيل پوركاظم ؛ كارشناس ارشد زراعت ،

مدرّس دانشگاه جامع علمي كاربردي گيلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در شنبه ۷ آذر۱۳۹۴ و ساعت 6:40 |

" سيب زمينی برگ جديد " ؛

"NewLeaf Potato "

 

 

 

گردآوري و تدوين :

اسماعيل پوركاظم ؛ كارشناس ارشد زراعت ،

مدرّس دانشگاه جامع علمي كاربردي گيلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در جمعه ۶ آذر۱۳۹۴ و ساعت 6:39 |

" كائوچوی طبيعی " ؛

"Natural rubber"

 

 

 

گردآوري و تدوين :

اسماعيل پوركاظم ؛ كارشناس ارشد زراعت ،

مدرس دانشگاه جامع علمي كاربردي گيلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در جمعه ۶ آذر۱۳۹۴ و ساعت 6:34 |

" محصولات مقاوم به علفکش " ؛

"Herbicide resistant crops"

 

 

 

گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت ،

مدرّس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در جمعه ۶ آذر۱۳۹۴ و ساعت 6:28 |

" لوکوتو " ؛ زراعت جایگزین گياهان تخديري :

 "Locoto; alternative plant for substitution"

 

 

 

گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم : کارشناس ارشد زراعت ؛

مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در پنجشنبه ۵ آذر۱۳۹۴ و ساعت 21:6 |

" سيب زميني ترشي " ؛

"Jerusalem artichoke"

 

 

گردآوري و تدوين :

اسماعيل پوركاظم ؛ كارشناس ارشد زراعت ،

مدرس دانشگاه جامع علمي كاربردي گيلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در پنجشنبه ۵ آذر۱۳۹۴ و ساعت 16:38 |

« فلفل سبز ؛ شيوه اي مؤثر براي سالم ماندن » :

"Green chilli ; a hot way leading to healthy"

 

 

 

گردآوري و تدوين :

اسماعيل پوركاظم ؛ كارشناس ارشد زراعت ،

مدرس دانشگاه جامع علمي كاربردي گيلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در پنجشنبه ۵ آذر۱۳۹۴ و ساعت 16:30 |

" گیاه کوکا " ؛

" Coca "

 

 

گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت ،

مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در پنجشنبه ۵ آذر۱۳۹۴ و ساعت 16:26 |

" برنج طلایی 2" ؛

"  2 Golden rice "

 

 

 

گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت ؛

مدرّس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در پنجشنبه ۵ آذر۱۳۹۴ و ساعت 8:6 |

" برنج طلایی 1" ؛

"  1 Golden rice "

 

 

 

گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت ؛

مدرّس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در پنجشنبه ۵ آذر۱۳۹۴ و ساعت 8:0 |