"بخش اوّل جدول عناوين مقالات منتشرۀ اين وبلاگ

  را در ادامـــه مطلب بخوانيـــــد" 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در چهارشنبه ۸ مهر۱۳۹۴ و ساعت 21:17 |

"بخش دوّم جدول عناوين مقالات منتشرۀ اين وبلاگ

  را در ادامـــه مطلب بخوانيـــــد"


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در چهارشنبه ۸ مهر۱۳۹۴ و ساعت 21:13 |

قابل توجّه مراجعين وبلاگ :

خواننـــدگان وبلاگ مي تواننــد تصـاوير مرتبـط  

با مقـالات را از طريق ايميل دريافت نماينــد .

 

"عناوین دارای شمـاره بیانگر مقالاتی هستند که 

 در چند قسمت درج شده اند."

"بخش سوّم جدول عناوين مقالات منتشرۀ اين وبلاگ

  را در ادامـــه مطلب بخوانيـــــد"

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در شنبه ۷ دی۱۳۹۲ و ساعت 18:27 |

"بهزراعی باغ های چای شمال ايران"

 

 

نگارش :

سید عبداله میرحسینی مقدم ؛

كارشناس ارشد ؛ مشاور سازمان چای کشور 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در یکشنبه ۱۲ مهر۱۳۹۴ و ساعت 19:29 |

"پرورش درختان فندق" ؛

"Hazelnut growing"

 

 

 

گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت ،

مدرّس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در سه شنبه ۷ مهر۱۳۹۴ و ساعت 20:20 |

" پرورش درختان گردو 2 " ؛

"   2 walnut tree"

 

 

گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت ،

مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در سه شنبه ۷ مهر۱۳۹۴ و ساعت 19:17 |

" پرورش درختان گردو 1 " ؛

" 1 walnut tree"

 

 

گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت ،

مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در سه شنبه ۷ مهر۱۳۹۴ و ساعت 19:2 |

شعر : عشق عام

 

 

 

شاعر : احمد شاملو

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در سه شنبه ۷ مهر۱۳۹۴ و ساعت 18:56 |

شعر : در این بُن بَست

 

 

 

شاعر : احمد شاملو

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در سه شنبه ۷ مهر۱۳۹۴ و ساعت 18:54 |

شعر : عاشقانه

 

 

 

شاعر : احمد شاملو

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در سه شنبه ۷ مهر۱۳۹۴ و ساعت 18:51 |

شعر : خطابه

 

 

 

 

شاعر : احمد شاملو

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در سه شنبه ۷ مهر۱۳۹۴ و ساعت 18:48 |

شعر : سرزمين بي بهار 

 

 

 

 

شاعر : محمود كيانوش 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در سه شنبه ۷ مهر۱۳۹۴ و ساعت 18:44 |

شعر : آرزوي مُرده

 

 

 

شاعر : محمود كيانوش

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در سه شنبه ۷ مهر۱۳۹۴ و ساعت 18:35 |

"پرورش درختان بادام 3" ؛

" 3 Almond tree"

 

 

 

گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت ،

مدرّس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در شنبه ۲۸ شهریور۱۳۹۴ و ساعت 21:1 |

"پرورش درختان بادام 2" ؛

" 2 Almond tree"

 

 

 

گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت ،

مدرّس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در شنبه ۲۸ شهریور۱۳۹۴ و ساعت 20:38 |

"پرورش درختان بادام 1" ؛

" 1 Almond tree"

 

 

 

گردآوری و تدوین :

اسماعیل پورکاظم ؛ کارشناس ارشد زراعت ،

مدرّس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط درخشش پنهــــان در شنبه ۲۸ شهریور۱۳۹۴ و ساعت 20:31 |